Salgsbetingelser

Avtalevilkår for Symposium Wines AS, https://shop.symposiumwines.no. Sist oppdatert 01.02.19

Generelt

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.

Avtalen

Avtalen mellom deg som kjøper og Symposium Wines AS som selger består av opplysningene vi gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom oss (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene vi har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom oss og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom oss og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene

Selger (Vi)

Firmanavn: Symposium Wines AS

Kontaktadresse: Destilleriveien 11, 1481 Hagan

E-post: kontakt@symposiumwines.no

Telefon: +47 670 65 000

Organisasjonsnr.: 993 517 364

Kjøper er den person som foretar bestillingen. (Du)

Leveranse

Vi sender våre produkter med Posten / Bring via BK Logistikk AS. Din bestilling sendes til din postadresse senest 1-2 arbeidsdager etter at vi har mottatt bestillingen.

Betaling

Betaling for produktene skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende vilkår for valgte betalingsleverandør. For tiden tilbyr vi betaling via Klarna (Klarna Bank AB) eller Vipps (Vipps AS).

Priser

Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer vil skje minst 1 måned før prisendringen trer i kraft. Introduksjonstilbud kan kun benyttes ved første gangs tegning av abonnement da dette er rettet mot nye kunder.

Opplysninger om de totale kostnadene du skal betale, inklusive merverdiavgift og leveringskostnader (frakt, porto) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i nettbutikken før bestilling er foretatt.

Angrerett

Som kjøper kan du angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere uåpnet vare til oss selv om det ikke er noen mangel ved den. Du kan også benytte angreretten før varen er levert. Du må gi oss melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt.

Meldingen om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema eller e-post), og den må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere varen til oss. Du skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake.

Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra din melding om bruk av angreretten. Som selger kan vi holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til du har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake.

Du som kjøper må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten benyttes.

Produktet må kunne leveres tilbake til oss i samme stand og mengde som du mottok det. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet.

Bedriftskjøp

For bedriftskjøp gjelder ikke normal angrerett.

Reklamasjon

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen.

Under enhver omstendighet plikter du å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du ta kontakt med oss.

Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra oss.

Du må melde krav til oss ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om «Reklamasjon”.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes oss eller forhold på vår side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg.

Konfliktløsning

Begge parter skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du som kjøper kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan begge parter skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. * Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan begge parter hver for seg, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

*Se lov av 01. mars 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).

Personopplysninger

Les om vår behandling av personopplysninger her.

Cookies/Informasjonskapsler

Les om vår bruk av cookies/informasjonskapsler her.

Symposium Wines

Symposium Wines AS ble etablert i 2009 og er en av landets ledende vinimportører. Vi forsyner det norske markedet med gode viner fra hele verden.

Orgnr. 993 517 364

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Følg oss